FFMPEG

Informace o video souboru

ffmpeg -i video.mkv

Podrobné informace o nastavení

ffmpeg -pix_fmts

Obrázky na video sekvenci

ffmpeg -r 24 -i %%05d.png -r 24 -pix_fmt yuv420p vystup.y4m

Video sekvence na obrázky

ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt yuv420p -i y420.yuv -f image2 %%02d.png

Extrakce audia

ffmpeg -i vstup.mp4 -vn -acodec copy vystup.m4a

Remux a pouze konkrétní audio a video

ffmpeg -i vstup.mp4 -vcodec copy -acodec copy -map 0:0 -map 0:1 vystup.mp4

Zmenšení rozlišení, fps, nastavení kodeku.

ffmpeg -i vstup.mkv -vf scale=720:400 -r 30 -c:v libx264 -qp 10 -an test.mp4

Vystřižení určité délky od určitého času

ffmpeg -i vstup.wtv -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:10 -t 00:20:00 vystup.mp4

Stažení videa z m3u8 playlistu

ffmpeg -i "http://example/video.m3u8" -c copy video.ts

Odstranění ADTS z AAC

ffmpeg -i video.ts -c:v copy -c:a copy -bsf:a aac_adtstoasc video.mp4

Změna DAR

ffmpeg -i video.mp4 -i audio.m4a -c:v copy -c:a copy -metadata title="Test" -aspect 16:9 vystup.mp4

x264

Nejjednodušší příklad převodu

x264 vstup.y4m -o vystup.mkv

x265

Nejjednodušší příklad převodu

x265 vstup.y4m -o vystup.mkv

qaac

Převod FLAC na AAC

qaac64 "flac\*.flac" -d "aac"

MKVToolNix

Informace

mkvinfo -g video.mkv
mkvinfo -v video.mkv>video.txt

Demux

mkvextract tracks video.mkv 0:video.265 1:cz.ac3 3:cz_forced.srt 4:cz.srt