MediaInfo Au

MediaInfo Au je alternativa k programu MediaInfo Lite. MediaInfo Au je program poskytující informace o audio a video souborech. MediaInfo Au umožňuje zobrazovat základní výpis, kompletní výpis, uložit výpis, otevřít soubor pro získání výpisu přes open file dialog nebo drag and drop. MediaInfo Au lze spustit s výpisem pomocí kontextové nabídky (pouze pokud je nainstalovaný přes instalace.cmd). Nabídka v programu je dostupná přes pravý klik na myši na záhlaví okna.

MediaInfo Au je naprogramován v autoitu. K běhu programu je potřeba mediainfo.dll.

Zdrojový kód
Mediainfo Au (zdrojový kód)

Instalace

pushd "%~dp0"
xcopy /y "MediaInfo.exe" "%APPDATA%\MediaInfo\"
xcopy /y "MediaInfo.dll" "%APPDATA%\MediaInfo\"
REG ADD "HKCU\SOFTWARE\Classes\*\shell\MediaInfo" /v Icon /d "\"%APPDATA%\MediaInfo\MediaInfo.exe\"" /f
REG ADD "HKCU\SOFTWARE\Classes\*\shell\MediaInfo\Command" /ve /d "\"%APPDATA%\MediaInfo\MediaInfo.exe\" \"%%1\"" /f
pause